Är ditt blodsocker 18 mmol/l efter fasta?

Blodsocker 18 mmol/l - är det bra eller dåligt?

Vi hjälper dig att tolka dina värden. Blodsockervärdet 18 mmol/l kan även skrivas med internationella mått i mg/dl. Motsvarande värde för 18 mmol/l är 324 mg/dl.

För att förändra din blodsockernivå till en normal nivå måste du sänka ditt blodsocker med 12,4 mmol/l till 5,6 mmol/l.

Många faktorer kan dock påverka din blodsockernivå. Även om ditt blodsocker är för lågt eller för högt, så kan värdet vara bra vid fasta, efter maten eller efter att du tränat. För en mer noggrann klassificering, välj tillfälle för mätningen nedan:


Blodsocker efter fasta

Ett blodsockertest mäter hur mycket glukos som finns i blodomloppet. Oavsett vad som äts, från ett mindre mellanmål till en stor måltid, så kommer blodsockervärdena att stiga som svar på att eventuella kolhydrater upplöses i magsäcken.

Fasting

Hos en frisk person reagerar bukspottkörteln på den högre blodglukosen genom att utsöndra insulin, ett hormon som omvandlar blodsockret till användbar energi.

Förutom kolhydrater så påverkar även andra kroppsprocesser nivån av glukos i blodet. Att fasta definieras medicinskt sätt som att inte äta eller dricka något förutom vatten i minst åtta timmar. När en person fastar så utlöses frisättningen av glukagon i kroppen. Glucagon instruerar levern att metabolisera reservtillförsel av glykogen, som sedan distribueras in i blodomloppet i form av socker. Följaktligen ökar mängden plasmaglukos. Det är på det här sättet som kroppen skapar energi vid fasta.

Sammanfattningsvis så reagerar kroppen för en frisk person på alla blodsockerarter genom att tillverka insulin i proportion till glukosnivån. Insulin sänker och stabiliserar blodsockernivåerna så att de förblir i ett normalt och hälsosamt intervall. Men när någon form av diabetes finns, antingen pre-diabetes, typ 1 diabetes eller typ 2 diabetes, fungerar inte hela den fysiologiska processen korrekt och blodsockernivån blir ofta betydligt högre än normalt. Fastande blodsockertest (FBS) används ofta för att upptäcka förekomsten av diabetes.

För att förbereda för ett fastande blodsockertest måste du avstå från att äta eller dricka från åtta till tolv timmar före testet, beroende på läkarens anvisningar. Blodsockertestet liknar och utförs på samma sätt som andra laboratorieblodtester. Sjukvårdspersonalen lindar ett elastiskt band runt överarmen för att begränsa blodflödet, vilket förstorar venen och underlättar införandet av en nål. Efter desinficering av huden med alkohol placeras en ihålig nål i venen och blod förs via en slang in i ett provrör, som sedan skickas för laboratorietest.

Ett normalt resultat för fastande blodsocker ligger mellan cirka 4-6 mmol/l. Ett högre värde än 6 mmol/l kan indikera pre-diabetes, vilket innebär en högre risk för att senare utveckla diabetes. Ett lägre resultat under den normala gränsen på 4 mmol/l kan indikera på hypoglykemi (lågt blodsocker). Viss typ av cancer följt av operation, speciellt i bukspottkörteln, kan leda till diabetes. Om du har för lågt eller för högt värde bör du kontakta sjukvårdspersonal som genom ett diagnostisk test utför en ordentlig bedömning.

Förutom att äta eller dricka något annat än vatten under de åtta timmarna före ett fastande blodsockertest, kan andra faktorer påverka resultatet. Sjukdomar, alkohol, överdrivet koffeinintag dagen innan, rökning och emotionell stress är några exempel som kan påverka blodsockernivån. Blodsockertest på fastande mage bör därför utföras två gånger, på två separata dagar, för att bekräfta att resultaten är konsekventa.


Kolla ett annat värde

Blodsocker: mmol/l

Påverka ditt blodsocker

Mätning och behandling

Alla klassificeringar av blodsocker