Lite för högt blodsocker

Om du börjar få högre blodsocker är det viktigt att förstå vad det innebär. Vårdpersonal påpekar vikten av att snabbt lära sig hur diabetes påverkar blodsocker. Att förstå vilken typ av kost som påverkar sockernivåerna i kroppen är en väsentlig kunskap för en diabetiker. Vid intag av mat kommer bukspottkörteln att utsöndra enzymer för att hjälpa till med matsmältningen, den kommer även att frigöra insulin, som är ett hormon. Insulinet är en vital komponent för att reglera nivån av glukos i blodet. Förutom kosten är det även betydelsefullt att förstå att fysisk aktivitet kommer att inverka på blodsockret. Desto mer kunskap om detta, ju lättare att kunna hålla blodsockret på en jämnare nivå över tid.

Symptom för högt blodsocker

Lite för högt blodsocker

Det finns främst två typer av diabetes; typ 1 och typ 2. Vid typ 1 diabetes slutar bukspottkörteln att producera det glukosreglerande hormonet insulin, vilket leder till för mycket socker i blodet. Vanliga kännetecken för denna typ av diabetes är trötthet, snabb viktnedgång, illamående och stor törst. Symtomen utvecklas ofta under en längre period upp till några månader, vilket gör att det kan bli svårt märka förändringarna. Typ 1 diabetes kan utvecklas vid vilken ålder som helst, men vanligast är att det sker vid 5-14 års ålder. Typ 1 diabetes kallas därför också ibland barndiabetes.

Typ 2 diabetes tar längre tid att utveckla och oftast ökar blodsockervärdet långsamt under flera år, vilket gör det ännu svårare att upptäcka typ 2 diabetes jämfört med typ 1 diabetes. Typ 2 diabetes är vanligast och uppkommer oftast i vuxen ålder. Några symtom är njurstörningar, minskad hörsel och suddig syn.

Om du tror att du har diabetes och ännu inte fått en diagnos är den vanligaste rekommendationen att du snarast kontaktar kunnig vårdpersonal för provtagning och bedömning.

För fler symtom av diabetes typ 1 och diabetes typ 2, se klassificeringarna högt blodsocker och mycket högt blodsocker.

Du kan också läsa mer om diabetes typ 1 och diabetes typ 2 hos 1177.

Jämn nivå kan vara viktigare

Att ligga inom gränsen för vad som klassificeras för normalt blodsocker är inte alltid det viktigaste. Det kan vara viktigare att ha ett jämnt värde utan stora fluktuationer över tid. Det betyder att det är bättre att ligga lite högt än att fokusera på att ligga inom normalvärdena på bekostnad av stora tillfälliga förändringar, höga eller för låga.

Loggbok

Vid en nivå av lite högt blodsocker rekommenderar vi att skapa en logg över dina glukosnivåer. Detta kan vara särskilt viktigt eftersom diabetes kan utvecklas under en period på flera år. Loggarna kan göras på olika sätt, till exempel med hjälp av en loggbok, ett kalkylblad, eller en applikation i telefonen. Du kan sedan ta med informationen nästa gång du besöker vårdpersonal.

Sockerarter

Det är viktigt för de med högt blodsocker att känna till vilka sockerarter som finns. Några av dessa är:

 • Fruktos: Produceras mestadels av glukos. Resultatet har olika namn som glukos-fruktossirap, fruktos-glukossirap, HFCS eller isoglukos
  • Fruktsocker: Smakar nästan dubbelt så sött som sackaros
 • Glukos: Produceras främst via sönderdelning av stärkelse från till exempel vete, ris eller majs och benämns då vanligen som glukos-sirap
  • Dextros: Används i sportdrycker för snabbt energitillskott
  • Druvsocker: Inte lika söt som sackaros
  • Glykos: Utvinns främst från vete och används i bakverk och glass
 • Sackaros: En disackarid som består av en fruktmolekyl och en glukosmolekyl
  • Betsocker: Fördelas snabbt till fruktos och glukos, som sedan förs in i blodbanan
  • Bordssocker: Sackaros, till exempel bitsocker eller strösocker
  • Rörsocker: Produceras främst via raffinering av sockerbetor och sockerrör
  • Råsocker: Innehåller mineraler och krom som hjälper insulinet att reglera blodsockernivåer
  • Sukros: Annat ord för vanligt socker
  • Vitsocker: Kan enkelt sönderdelas i sina beståndsdelar fruktos och glukos och kallas då invertsocker

Sockerprodukter

Det finns även flera olika sockerprodukter som är bra att känna till. Dessa är:

 • Fruktos-glukossirap: Produkter från olika ursprung såsom sakaros från sockerrör eller stärkelse från majs och vete
 • Glukos-fruktossirap: Mixtur av fruktos och glukos, fruktosen har här bildats genom biokemisk omvandling från glukos
 • Glukossirap: Produceras främst genom en sönderdelning av stärkelse från vete, ris, majs eller liknande
 • HFCS: High Fructose Corn Syrup, majssirap med hög fruktoshalt
 • Invertsocker: En blandning av 50% fruktos och 50% glukos, bildat via sönderdelning av sackaros
 • Isoglukos: Framställs främst från stärkelse