Högt blodsocker (hyperglykemi)

Hyperglykemi är det medicinska namnet för högt blodsocker. Det uppstår när kroppen inte kan utvinna glukos ur blodet för att sedan överföra den till cellerna för användning som energi. I de flesta fall är detta tillstånd bara ett problem för diabetiker eftersom dessa personer lider av dysfunktion av insulin, alltså det hormon som används av kroppen för att reglera blodsockernivåerna.

Symtom på hyperglykemi

Symtom på hyperglykemi tar vanligtvis lång tid att utvecklas och kan involvera följande:

 • Muntorrhet och en ovanlig grad av törst, vilket gör att personen dricker mer vatten än normalt. Detta tillstånd kallas polydipsi.
 • Polyuri, som är en ökad frekvens av urinering, särskilt under natten.
 • Polyfagi, vilket medför ökade hungerkänslor och ökad matkonsumtion.
 • Ökad känsla av trötthet
 • Ökad irritation
Högt blodsocker

Allvarliga symtom tar ofta längre tid att visa sig. De orsakas vanligtvis av långvariga perioder med högt blodsocker, vilket kan orsaka skador på kroppens vävnader. Dessa symtom inkluderar följande:

 • Viktminskning
 • Njurstörningar
 • Suddig syn
 • Försämrad hörsel
 • Nervskador, nervsmärta och domningar eller stickningar i extremiteterna (perifer neuropati)
 • Hjärt- och kärlsjukdomar

Orsaker och påverkan

Individer med diabetes kan inte konvertera blodsocker till energi, antingen på grund av otillräckliga nivåer av hormonet insulin eller då deras insulin helt enkelt inte fungerar korrekt. Detta innebär att glukosen blir kvar i blodomloppet, vilket resulterar i höga blodsockernivåer.

Innan en behandling påbörjas måste en diagnos ställas. Här fastställer vårdpersonalen vilken av diabetestyperna det rör sig om, typ 1 eller typ 2, eller kanske till och med båda typerna samtidigt. Vid hyperglykemi finns stor risk för skada även på andra delar av kroppen.

Efter en diagnos måste individen ofta göra förändringar i sina livsstilsvanor, träningsrutiner och sin kost för att försöka sänka blodsockret och hålla det under kontroll. Vid diagnostiserad extrem hyperglykemi kommer personen med stor säkerhet att behöva mediciner för att hålla blodsockret nere.

Diagnos och behandling av hyperglykemi

Diabetes har två olika former, typ 1 och typ 2. Diagnostisering av hyperglykemi görs genom att bedöma symtom och genomföra ett enkelt blodsockertest. Beroende på svårighetsgraden av tillståndet och typ av diabetes som patienten diagnostiseras med kan insulin och olika typer av mediciner ordineras som hjälp att hålla blodsockret under kontroll. Insulin finns i korta, långa och snabbverkande former, och en person som lider av typ 1 diabetes kommer förmodligen att få en kombination av dessa.

Individer som antingen diagnostiseras med typ 2 diabetes eller anses vara i riskzonen för sjukdomen rekommenderas att göra förändringar i sin kost, livsstilsvanor och träningsrutin för att sänka blodsockret och hålla det under kontroll. Dessa förändringar hjälper generellt till att förbättra blodsockerkontrollen. Individer med typ 2 diabetes kan behöva medicinering så småningom.

Om du upplever att du har problem, konsultera alltid sjukvårdpersonal initialt för provtagning och bedömning av vilken typ av kost och medicinering som passar bäst för just dina värden och din livssituation.

Du kan läsa mer om diabetes typ 1 och diabetes typ 2 hos 1177.

Tryck här för att läsa om klassificeringen som är högre än denna, nämligen extrem hyperglykemi.