Hur behandlas högt blodsocker?

Diabetes är en mycket vanlig sjukdom, i Sverige beräknas det finnas upp mot 500 000 drabbade individer. Att förstå vad som orsakar olika typer av diabetes, hur de diagnostiseras och hur de behandlas är viktig information för någon som har problem med blodsockret. När människor testas för diabetes är det bra att först veta deras normala blodsockernivå uppmätt på fastande mage. Det är också viktigt för personer som lider av höga blodsockernivåer att känna till rätt behandlingssätt när deras blodnivåer blir för höga.

Insulin eller medicinering

Insulin är ett naturligt hormon i kroppen som arbetar för att omvandla blodsocker till energi genom att låta glukosen nå kroppens celler. Ofta får någon som lider av höga blodsockernivåer för mycket av den glukosen och behöver tillsatt insulin för att få ner dessa nivåer. Det är viktigt för personen att se till att de tar rätt typ av insulin för sin situation, såväl som rätt dosering. Det är också viktigt att insulinet som används inte passerat bäst före datum och att all utrustning, till exempel pumpar eller mätare, fungerar korrekt. Individer bör regelbundet diskutera med sin vårdpersonal om sin specifika situation och om sin medicin för att vara säker på att den inte är för gammal och att övrig utrustning fungerar effektivt när den behöver användas. Annan diabetesmedicin än insulin kan också används för att skydda mot höga blodsockernivåer.

Behandling hög blodsockernivå

Anpassa kosten

Individer får ofta en topp i blodsockernivåerna helt enkelt på grund av deras val av mat. Medicinering och insulin måste justeras i samklang med dieten. Varje individ som får ökade blodsockernivåer på grund av en måltid, bör omedelbart justera sitt insulinintag för att få ner nivån igen. För att avgöra vilka justeringar som ska göras, bör individen konsultera med vårdpersonalen för att fastställa en dietplan samt eventuellt övriga medicinbehandlingar som följer med den.

Träning och motion

Att inte få tillräckligt med motion kan lätt leda till att blodsockernivån ökar. Det bästa är att skapa en hälsosam träningsplan med hjälp av sin läkare som fungerar bäst för just dennes personliga situation. Motion är viktigt, men för mycket kan skapa stress som också kan orsaka förhöjda blodsockernivåer. På grund av detta är det viktigt att ha en balans när det gäller träningen. Om en individ lider av en topp i sin sockernivå på grund av för lite eller för mycket träning, kan ofta insulin eller enkla kosttillskott få ner dessa nivåer. Ett lämpligt träningsschema kan också användas för att behandla höga blodsockernivåer på längre sikt.

Fysisk och känslomässig hälsa

Både sjukdom och stress kan orsaka en ökad blodsockernivå. Om en person är sjuk eller under mycket stress, kan det hända att denne måste justera sina insulinnivåer. De kommer att behöva prata med sin läkare om vilka justeringar som behöver göras och vad som behövs för att förbättra deras hälsa och den totala livsstilen. Under en tid med sjukdom eller stress måste individer kontrollera blodsockernivån dubbelt så ofta som vanligt.

Om en diabetiker har drabbats av annan sjukdom, kommer det att ordineras mediciner som kommer att bekämpa den sjukdomen utan att försämra blodsockernivån. Tänk på att vissa mediciner kan orsaka att blodsockret ökar. Det är därför en läkare måste godkänna alla mediciner. Korrekt medicinering är nödvändig i de fall där den diabetesdrabbade patienten har ytterligare sjukdomar, detta i avsikt att hålla blodsockervärdet på rätt nivå. Genom att följa rekommenderade livsstilsvanor kan individer fortsätta leva ett normalt liv, utan risk för ökande blodsockervärden.

Om du vill läsa mer om behandling av höga blodsockernivåer, se information hos diabetesförbundet.

För att läsa om korrekt behandling för låga blodsockernivåer, tryck här.