Hur testas blodsockernivån?

Hur mäts blodsockernivån?

Personer med diabetes måste testa sina blodsockernivåer ofta. Blodglukosvärdet är ett mått på den mängd glukos (socker) som finns i blodet vid en viss tidpunkt. Mängden glukos i blodet anges som en koncentration som mäts i millimol per liter. Det bästa sättet att få en korrekt blodsockerläsning är att kontrollera det på morgonen innan du har ätit eller tagit något läkemedel. Denna fasta nivå ger den bästa ögonblicksbilden på hur bra, eller mindre bra, din kropp utför sin dagliga uppgift. Det finns en mängd olika metoder i allmänt bruk idag.

Testremsa

Testa blodsockernivån

Den mest använda metoden för att testa blodsockret är genom en testremsa, en mätare och en droppe blod från fingertoppen. En lansett används för att sticka ett litet hål i ett valfritt finger och den bloddroppe som då uppkommer placeras sedan på en testremsa. Remsan är mättad med ett enzym som då reagerar med glukosen i blodet. Testremsan matas sedan in i en glukosmätare, som avläser den och omedelbart ger en mätning av blodsockernivån i termer av mg/dl eller mmol/liter. Beroende på mätarens design, visar den antingen en färgförändring orsakad av hur enzymet reagerar med glukos, eller en siffra alstrad av elektrisk ström som produceras av enzymets reaktion med glukos.

Blodsockermätare

Blodsockermätare

Du kan även använda en blodsockermätare för att mäta ditt blodsocker. Blodsockermätare kan köpas på ett apotek och är enkla att använda. Börja med att tvätta händerna. Placera sedan en testremsa i blodsockermätaren. Stick i fingret och droppa sedan en droppe blod på testremsan. Inom några sekunder kommer du kunna läsa av ditt blodsocker. Vissa modeller av blodsockermätare kan även spara dina värden under en längre tid. Dessa värden kan sedan kan tas med vid ett eventuellt läkarbesök. Glöm även inte att läsa bruksanvisningen för blodsockermätaren.

Alternativ provområden

Vissa glukosmätare gör det möjligt att testa blod från andra provområden än fingertoppen. Många diabetiker får mycket ömma fingertoppar över tid och uppskattar förmågan att testa på olika områden, såsom överarm eller på vaden. Test av fingertoppar återspeglar dock förändringar i blodsockernivåer snabbare än från andra platser, och därför bör alternativa provområden inte användas under tider då blodsockret kan förändras snabbt, till exempel efter en måltid eller efter träning.

Kontinuerlig glukosövervakning

En kontinuerlig glukosövervakare mäter blodsockernivån dygnet runt. En liten sensor är implanterad under huden, exempelvis på armen, buken eller i ryggslutet ovanför sätesmuskeln. Sensorn är ansluten till en liten sändare som sänder information trådlöst till en liten övervakningsanordning som kan sättas fast i bältet eller placeras i en ficka. Informationen som samlas in av enheten kan laddas ner till en dator eller smartphone.

Informationen kan också skickas direkt till en insulinpump. Sensorerna måste bytas ut regelbundet, men införingsförfarandet är enkelt och relativt smärtfritt. Kontinuerliga glukosmonitorer måste kalibreras regelbundet för att se att de matchar resultaten av glukostest som utförs med vanligt fingerstick och mätare.

Långtidssockertest (HbA1c)

Långtidssockertest (HbA1c)

Långtidssocker, även kallat Hemoglobin A1c eller HbA1c, mäter den mängden blodsocker (glukos) som binds till hemoglobin. Hemoglobin är den del av dina röda blodkroppar som transporterar syre från dina lungor till resten av din kropp. Ett HbA1c-test visar den genomsnittliga mängden glukos bundet till hemoglobin under de senaste två till tre månaderna. Det är ett genomsnitt över två till tre månader eftersom det är så länge som en röd blodkropp vanligtvis lever.

Ett test kan tas med hjälp av vården, men det finns även självtest att köpa. Däremot bör dessa endast användas för att övervaka blodsockret. Använd inte självtest för att diagnostisera dig som diabetiker. Tänk på att det finns många faktorer som påverkar blodsockernivån.

Freestyle Libre

Freestyle Libre annonseras som ett smärtfritt övervakningssystem och är för närvarande bara tillgängligt i Europa. En liten tråd sätts in i huden på armen och hålls på plats med en kompress. En liten handhållen skanner passeras över tråden för att mäta glukosnivåerna. Skannern kan läsa av mättråden genom kläder, vilket möjliggör diskret test när som helst eller på vilken plats som helst. Mättråden måste bytas mer sällan och någon kalibrering med kompletterande mätmetod behövs inte.

Det är bra att sätta upp mål för att hålla blodsockernivån under kontroll. Om sockernivån är för hög kan det att orsaka hälsoproblem i längden. Om sockernivån är för låg kan kroppen inte fungera korrekt. Det är därför viktigt att veta hur blodsockret testas och mäts. Om du misstänker att du har lågt eller högt blodsocker går det även bra att kontakta vården för hjälp med testning och mätning. Om du är diabetiker, mät ditt blodsocker genom att följa din diabetesbehandling som givits av kunnig vårdpersonal. Hos Diabetesförbundet kan du läsa mer om blodsocker och att kontrollera dess nivå.

Använd vår snabbkoll

Vi gör det enkelt för dig att förstå dina blodsockernivåer. Att förstå och tolka dina blodsockervärden är viktigt, särskilt om du har diabetes typ 1 eller diabetes typ 2. Du kan du enkelt och omedelbart få information om vad din blodsockernivå betyder för dig, vad orsakerna kan vara och hur du kan förbättra din blodsockernivå med några enkla metoder.

Vanligtvis mäts blodsockret i Sverige i enheterna millimol per liter (mmol/l). Den internationella enheten är i milligram per deciliter (mg/dl).

Skriv in dina värden nedan för att komma igång. Om du hellre vill ange dina värden med internationella mått i mg/dl kan du skriva in dessa och så utförs konverteringen automatiskt åt dig om du skriver ett värde på 50 eller större.

Blodsocker: mmol/l

Du kan också använda följande kontroll nedan om du vill ange dina värden direkt i mg/dl.

Blodsocker: mg/dl


Resultatet av din blodsockerinmatning tolkas i realtid. Tillsammans med en utvärdering av dina värden får du vid behov tips för att vidta åtgärder i avsikt att öka eller minska ditt blodsocker.