Hur testas blodsockernivån?

Personer med diabetes måste testa sina blodsockernivåer ofta. Blodglukosvärdet är ett mått på den mängd glukos (socker) som finns i blodet vid en viss tidpunkt. Mängden glukos i blodet anges som en koncentration som mäts i millimol per liter. Det bästa sättet att få en korrekt blodsockerläsning är att kontrollera det på morgonen innan du har ätit eller tagit något läkemedel. Denna fasta nivå ger den bästa ögonblicksbilden på hur bra, eller mindre bra, din kropp utför sin dagliga uppgift. Det finns en mängd olika metoder i allmänt bruk idag.

Testremsa

Den mest använda metoden för att testa blodsockret är genom en testremsa, en mätare och en droppe blod från fingertoppen. En lansett används för att sticka ett litet hål i fingret och bloddroppen placeras sedan på en testremsa. Testremsan är mättad med ett enzym som då reagerar med glukosen i blodet. Testremsan matas sedan in i en glukosmätare, som avläser testremsan och omedelbart ger en mätning av blodsockernivån i termer av mg/dl eller mmol/liter. Beroende på mätarens design, visar den antingen en färgförändring orsakad av hur enzymet reagerar med glukos, eller en siffra alstrad av elektrisk ström som produceras av enzymets reaktion med glukos.

Testa blodsockernivån

Alternativ provområden

Vissa glukosmätare gör det möjligt att testa blod från andra platser än fingertoppen. Många diabetiker får mycket ömma fingertoppar över tid och uppskattar förmågan att testa olika platser, såsom överarm eller på vaden. Test av fingertoppar återspeglar dock förändringar i blodsockernivåer snabbare än från andra platser, och därför bör alternativa platser inte användas under tider då blodsockret kan förändras snabbt, till exempel efter en måltid eller efter träning.

Kontinuerlig glukosövervakning

En kontinuerlig glukosövervakare mäter blodsockernivån dygnet runt. En liten sensor är implanterad under huden, exempelvis på armen, buken eller ovanför skinkan. Sensorn är ansluten till en liten sändare som sänder information trådlöst till en liten övervakningsanordning som kan sättas fast i bältet eller placeras i en ficka. Informationen som samlas in av enheten kan laddas ner till en dator eller smartphone.

Informationen kan också skickas direkt till en insulinpump. Sensorerna måste bytas ut regelbundet, men införingsförfarandet är enkelt och relativt smärtfritt. Kontinuerliga glukosmonitorer måste kalibreras regelbundet för att se att de matchar resultaten av glukostest som utförs med vanligt fingerstick och mätare.

Freestyle Libre

Freestyle Libre annonseras som ett smärtfritt övervakningssystem och är för närvarande bara tillgängligt i Europa. En liten tråd sätts in i huden på armen och hålls på plats med en kompress. En liten handhållen skanner passeras över tråden för att mäta glukosnivåerna. Skannern kan läsa av mättråden genom kläder, vilket möjliggör diskret test när som helst eller på vilken plats som helst. Mättråden måste bytas mer sällan och någon kalibrering med kompletterande mätmetod behövs inte.

Hos Diabetesförbundet kan du läsa mer om blodsocker och att kontrollera dess nivå.

Använd vår snabbkoll

Vi gör det enkelt för dig att förstå dina blodsockernivåer. Att förstå och tolka dina blodsockervärden är viktigt, särskilt om du har diabetes typ 1 eller diabetes typ 2. Du kan du enkelt och omedelbart få information om vad din blodsockernivå betyder för dig, vad orsakerna kan vara och hur du kan förbättra ditt blodsockernivå med några enkla metoder.

Vanligtvis mäts blodsockret i Sverige i enheterna millimol per liter (mmol/l). Den internationella enheten är i milligram per deciliter (mg/dl).

Skriv in dina värden nedan för att komma igång. Om du hellre vill ange dina värden med internationella mått i mg/dl istället kan du skriva in dessa och så gör vi konverteringen automatiskt åt dig om du skriver ett värde på 50 eller större.

Blodsocker: mmol/l

Du kan också använda följande kontroll nedan om du vill ange dina värden direkt i mg/dl.

Blodsocker: mg/dl


Resultatet av din blodsockerläsning kommer att tolkas i realtid. Tillsammans med en utvärdering av dina värden får du tips för att vidta åtgärder vid behov och öka eller sänka ditt blodsocker.