Hur din livsstil påverkar ditt blodsocker

Enligt vissa studier under de senaste åren uppskattas det att över 4% av Sveriges befolkning har diabetes. Det skulle innebära att nära 500 000 individer är drabbade av denna sjukdom. Vidare så tror många också att så mycket som 33% av de med typ 2-diabetes ännu inte har uppvisat symtom, och har således ännu inte blivit diagnostiserade, vilket skulle höja antalet med ytterligare 150 000.

Din livsstil påverkar ditt blodsocker

Statistik från USA för åren mellan 1988 och 2014 visar att antalet individer som där diagnostiserades med diabetes, ökade med 382%. Även om faktorer som mat och dryck kan påverka höga och låga blodsockervärden, finns det många fler faktorer som en individ måste känna till för att kunna övervaka och upprätthålla hälsosamma blodsockernivåer.

För alla typer av diabetes måste blodsockernivåerna övervakas dagligen. En kombination av hälsosam kost, mediciner och motion kan hjälpa till att hålla blodsockret på rätt nivå. Även med denna rutin kan blodsockernivån variera under dygnets alla timmar av olika orsaker från stress och annan sjukdom till naturligt förekommande fluktuationer. Genom att känna igen saker som påverkar blodsockernivåerna, kan individer bättre övervaka sitt blodsocker i avsikt att kunna undvika dramatiska toppar eller för låga värden. Alltför stora variationer kan leda till potentiellt farliga hälsomässiga förhållanden.

Kroppens reaktion vid lågt blodsocker

I de fall då blodsockernivån sjunker under cirka 4 mmol/l, påbörjar kroppen en försvarsmekanism i avsikt att återställa nivån till ett mer normalt värde. Vissa av kroppens körtlar aktiveras varvid en produktion av hormon påbörjas. Dessa hormoner stimulerar en ökning av sockernivån i blodet som tillhandahålls från leverns sockerreserver. Det viktiga hormonet glukagon kommer även att utsöndras från bukspottkörteln tillsammans med kortisol samt adrenalin från kroppens binjurar.

Indikation på lågt blodsocker, hypoglykemi

För att lära sig att känna igen en för låg blodsockernivå, var särskilt observant på vissa varningstecken. Hungerkänslor är en inledande indikation som sedan kan leda till matthet, svindelkänslor och svettningar. Även en begynnande huvudvärk och en framväxande okoncentration tillsammans med humörsvängningar är tecken att begrunda. Även andra symtom kan i vissa fall uppträda. Vissa av dessa kan bero på att adrenalinet påverkar, medan andra är att centrala nervsystemet inte får tillräcklig näring i form av glukos. Hypoglykemi är det medicinska namnet som används för en låg blodsockernivå.

Indikation på höga blodsockernivåer, hyperglykemi

Det är svårt att märka av en för hög blodsockernivå, normalt är det lättare att känna av ett lågt blodsockervärde. Symtom på hyperglykemi kan visa sig på ett antal olika sätt. Var speciellt uppmärksam vid fall av stor törst (polydipsi), muntorrhet, trötthet eller perioder av okoncentration. Trötthet och svimningar kan även vara en inledande indikation på för högt blodsocker. Har du märkt av att dina små sårskador tar längre tid att läka, så kan även detta visa på alltför höga blodsockernivåer.

Nedan följer några livsstilsfaktorer som kan påverka ditt blodsocker. Tryck på dessa för att läsa mer om dem.