Hur din livsstil påverkar ditt blodsocker

Enligt vissa studier under de senaste åren uppskattas det att över 4% av Sveriges befolkning har diabetes. Det skulle innebära att nära 500 000 individer är drabbade av denna sjukdom. Vidare så tror många också att så mycket som 33% av de med typ 2-diabetes ännu inte har uppvisat symtom, och har således ännu inte blivit diagnostiserade, vilket skulle höja antalet med ytterligare 150 000.

Statistik från USA för åren mellan 1988 till 2014 visar att antalet individer som där diagnostiserades med diabetes, ökade med 382%. Även om faktorer som mat och dryck kan påverka höga och låga blodsockervärden, finns det många faktorer som en individ måste känna till för att kunna övervaka och upprätthålla hälsosamma blodsockernivåer.

Din livsstil påverkar ditt blodsocker

För alla typer av diabetes måste blodsockernivåerna övervakas dagligen. En kombination av hälsosam kost, mediciner och motion kan hjälpa till att hålla blodsockret på rätt nivå. Även med denna rutin kan blodsockernivån variera under dygnets alla timmar av olika orsaker från stress och annan sjukdom till naturligt förekommande fluktuationer. Genom att känna igen saker som påverkar blodsockernivåerna, kan individer bättre övervaka sina blodsockernivåer för att undvika dramatiska toppar eller för låga värden som i sin tur kan leda till potentiellt farliga förhållanden.

Nedan följer några livsstilsfaktorer som kan påverka ditt blodsocker. Tryck på dessa för att läsa mer om dem.