Mycket högt blodsocker (extrem hyperglykemi)

Hyperglykemi, som betyder högt blodsocker, uppstår när kroppen inte kan utvinna glukosen från blodet och överföra det till cellerna för att användas som energi. Personer med diabetes kan inte omvandla sitt blodsocker till energi. Det kan antingen bero på att de har en för låg nivå av hormonet insulin, eller att deras insulin inte fungerar som det ska. Eftersom blodsockret inte kan omvandlas till energi, blir glukosen kvar i blodomloppet, vilket leder till för höga blodsockernivåer.

Blodglukosnivåer som ligger på höga värden över tid kan leda till svåra komplikationer som hjärta-, njure- och ögonsjukdomar och även till nervskador. För det mesta kan individen inte känna av sin blodsockernivå, såvida den inte är relativt hög eller alltför låg. Många individer kan ha en odiagnostiserade typ 2 diabetes under många år. Det är viktigt att titta på alla dina glukosvärden tagna under hela dygnets vakna timmar för att få bra bild över glukosvärdena. På så sätt blir det lättare att upptäcka utvecklingen av blodsockernivån.

Mycket högt blodsocker

Symptom och konsekvenser

De individer som är långt gångna och har svårare fall av diabetes är i riskzonen för att drabbas av allvarliga konsekvenser. Ett sjukdomstillstånd i kroppens nerver är neuropati. Neuropati, tillsammans med att blodcirkulationen försämras kan leda till en ökad fara för att utveckla sår på kroppen, främst på fötterna. Dessa sår har mycket svårt att läka och patienten riskerar även andra svårläkta infektioner samt andra kliniska tillstånd som förknippas med insulinresistens.

Andra symptom som en person med mycket högt blodsocker under en längre period kan uppleva är följande:

  • Hjärt- och kärlsjukdomar
  • Suddig syn
  • Njurstörningar
  • Viktminskning
  • Nervskador, nervsmärtor
  • Försämrad hörsel
  • Domningar och stickningar i extremiteterna (perifer neuropati)

Diagnostisering och behandling av extrem hyperglykemi

Innan påbörjad behandling av mycket högt blodsocker måste en diagnostisering göras. Vid denna diagnos fastställer vårdpersonalen vilken diabetes det rör sig om, typ 1 eller typ 2, eller kanske till och med båda typerna samtidigt. Vid fall av extrem hyperglykemi finns mycket stor risk för stor skada även på andra organ som inte är direkt berörda av diabetes. Diagnostisering görs oftast genom ett enkelt blodsockertest. Du kan läsa mer om hur blodsockernivån testas här.

Efter en diagnos måste individen ofta göra förändringar i sina livsstilsvanor, träningsrutiner och sin kost för att försöka sänka blodsockret och hålla det under kontroll. Vid diagnostiserad extrem hyperglykemi kommer personen med stor säkerhet att behöva mediciner för att hålla blodsockret nere.

Vi rekommenderar alltid att du kontaktar kvalificerad vårdpersonal för en diagnostisering och bedömning av vilken behandling som passar bäst för just ditt behov.

Hos 1177 kan du läsa mer information om typ 1 diabetes och typ 2 diabetes.