Injektion av glukagon

Glukagon

En glukagoninjektion används när en individ har drabbats av en akut nödsituation på grund av för lågt blodsocker och där glukosnivån i blodet måste ökas omedelbart.

Injektioner av glukagon kan inte förberedas i förväg eftersom effekten av medicinen snabbt försvinner, två komponenter måste blandas ihop just för detta användningstillfälle. Två doser bör vara tillgängliga om det av någon anledning behövs ytterligare en efter att den första har förbrukats. Regelbunden kontroll ska ske av utgångsdatum för denna medicin för att säkerställa att glukagon fortfarande är användbar.

Observera att om du upptäcker någon som är medvetslös och tror att lågt blodsocker kan vara orsaken, tveka inte att ge en glukagoninjektion, eftersom generellt sett sker ingen skada med en onödig glukagoninjektion. Var dock noga med att inte ge till dem som inte behöver, eftersom det kan bli till en onödig fara för personen. Du kan komma att behöva ge en andra injektion inom 10 minuter om den första inte har hjälpt, vilket visas av att patienten fortfarande befinner sig i koma eller en annan situation som beror på fortsatt insulinproblem. Kontakta även akutvården.

Glukagoninjektion kan även användas av en individ som är vid full medvetandegrad. Det kan inträffa om denne inte kan inta sockerersättning oralt som till exempel vid annan sjukdom, kräkningar, med mera.

Satsen är relativt enkel att använda, men det är viktigt att noggrant följa anvisningarna och be om hjälp om det behövs. När det används samverkar ett pulverämne som innehåller glukagon med en vätskefylld spruta. Mängden som ska injiceras beror på mottagarens fysik. I de flesta fall rekommenderas ett milligram, men följ instruktionerna från vårdpersonal eller de instruktioner som medföljer dosen.

Konsultera sedan med läkare för att avgöra vad som kan ha orsakat situationen och vad som behövs för att undvika en upprepning i framtiden.

Läs mer om glukagon och dess användning här.

Läs mer om generell behandling av låga blodsockernivåer här.