Mycket lågt blodsocker (hypoglykemi)

Lågt blodsocker, som har det medicinska namnet hypoglykemi, är ett fysiskt tillstånd där blodsockernivåer har sjunkit till en för låg nivå. I allmänhet anses en blodsockernivå mellan 4-6 mmol/l, före intag av mat, att vara ett normalt värde. Det finns inte en exakt gräns för när hypoglykemi uppstår, men symptomen uppträder vanligtvis när blodsockervärdena går under 3 mmol/l. Det kan exempelvis inträffa när personer med diabetes försöker kontrollera höga glukosnivåer och att nivån då istället faller för mycket. Låga blodsockernivåer kan även uppstå av andra orsaker, till exempel från vissa mediciner, specifika medicinska tillstånd eller när det av någon anledning har gått för lång tid mellan måltiderna. En episod av hypoglykemi anses som allvarlig i de fall att den drabbade har behövt hjälp av utomstående person i syfte att få hypoglykemi att upphöra.

Varje individ upplever känningarna på olika sätt och vid olika blodsockernivåer. Om du av någon anledning inte kan följa dina normala dagliga rutiner, till exempel under en lång resa, ökad arbetsbelastning eller av någon annan anledning, bör du vara extra uppmärksam och agera på dessa symptom.

Hypoglycemia

Kroppen

Det uppstår en brist på bränsle för att försörja kroppens organ med energi. Hypoglykemi eller insulinkänningar kan upplevas som obehagliga och kan leda till en sänkt medvetandegrad, i vissa fall allvarliga hjärnskador. Hjärnan är extra känslig eftersom den använder upp mot 50% av kroppens totala förbrukning av glukosenergi. Hjärnan är alltså beroende av socker. Alltför låga nivåer påverkar kroppen negativt, vilket kan leda till att du blir förvirrad, yr eller omtöcknad.

Fortsätter nivån att sjunka så tappar du till sist medvetandet. Utan omedelbar tillförsel av socker leder detta tillstånd ibland till koma, ibland värre. Detta beror på att levern nu börjar producera socker och för ut det i blodet. En medvetslös person bör dock snabbt få i sig sockerämnen via en injektion. För personer utan diabetesdiagnos så fungerar kroppens eget försvar mot hypoglykemi. Kroppen kan på ett tidigt stadium utvinna energi från muskler och levern under de perioder som den inte får i sig några födoämnen.

Vanliga orsaker till hypoglykemi

Några av de vanliga orsakerna till hypoglykemi är:

 • Alkoholförtäring
 • Anorexi
 • Felaktig insulindos
 • Hypothyreos eller kortisolbrist
 • Malabsorption, problem med matspjälkning
 • Utebliven måltid
 • Viktnedgång
 • För hög fysisk aktivitet

Symptom på lågt blodsocker

Störningar i normala blodsockernivåer kan orsaka ett antal varierande symtom och de kan även skilja åt sig mellan olika individer. Vanliga symtom inkluderar:

 • Extrem hunger
 • Koncentrationsproblem
 • Illamående känsla
 • Svettningar
 • Skakig och svag
 • Huvudvärk
 • Förvirring
 • Hög puls och ökad hjärtfrekvens

Känna igen lågt blodsocker

Individer som har diagnostiserats med diabetes lär sig att noga övervaka sina blodsockernivåer. När blodsockret sjunker under normal nivå, lär individen sig att känna igen tecknen, såsom yrsel eller illamående. Diabetiker kan använda en glukosmätare för att avgöra om lågt blodsocker är orsaken. Tillsammans med testremsor går det snabbt att avgöra om blodsockernivån har sjunkit för lågt. Det går sedan att vidta olika rekommenderade åtgärder för att höja sitt blodsocker till ett normalt intervall.

Att höja ditt låga blodsocker

För att snabbt höja lågt blodsocker till en normal nivå rekommenderar läkare att konsumera något av följande, eller liknande, sockerrika livsmedel:

 • Fruktjuice
 • Honung
 • Sylt
 • Gelé
 • Saft
 • Mjölk
 • Godis
 • Russin
 • Glukostabletter
 • Druvsockertabletter

Du som är diabetiker och ofta har låga blodsockervärden, konsultera din vårdgivare om ett eventuellt byte av medicin eller förändrade kostvanor. Du som inte är diabetiker, justera din kost och ät regelbundet. För att vara på den säkra sidan, konsultera alltid din vårdgivare om du har symptom. Där kan du få en mer utförlig kontroll av ditt tillstånd, och därmed kan ni utesluta andra sjukdomar som kan orsaka problemen.

De som ofta har lågt blodsockervärde bör fundera på att införskaffa ett glukagonset. Du kan läsa mer om glukagon här.

För att läsa mer om vad du kan göra åt lågt blodsocker, se 1177.