Välkommen till KollaBlodsocker.se

Det är viktigt att förstå ditt blodsocker. På denna sida kan du lätt analysera ditt blodsocker, förstå och tolka ditt blodsockervärde.

Skriv in ditt värde nedan för att snabbt få besked:

Blodsocker: mmol/l

Vilka nivåer bör föranleda oro för att ens blodsockernivå kan vara för hög?

Enligt vedertagna normer bör en normal nivå för de flesta ligga mellan 4-6 mmol/l.

Över detta kan vara ett varningstecken för diabetes eller riskzon för pre-diabetes. Du kan använda menyn för att läsa mer om det.

Du kan också använda följande tabell för att analysera ditt blodsocker och klassificera dina värden:

Blodsocker allmänt eller fasta (mmol/l)Blodsocker efter mat eller träning (mmol/l)
0 – 3,60 – 3,6Hypoglykemi
3,7 – 4,43,7 – 4,4Lite för lågt blodsocker
4,5 – 5,64,5 – 7,2Normalt blodsocker
5,7 – 6,97,3 – 8,6Lite för högt blodsocker
7,0 – 11,18,7 – 12,8Högt blodsocker (hyperglykemi)
>= 11,2>= 12,9Extrem hyperglykemi

Vill du analysera och förstå ditt blodtryck istället?

Engelsk sida