Lite för lågt blodsocker

Lågt blodsocker med det medicinska namnet hypoglykemi, är ett tillstånd där nivån av sockerämnen i blodet har sjunkit lägre än vad som är normalt. I allmänhet är en blodsockernivå normal om den håller sig mellan 4 – 6 mmol/. När denna nivå sjunker något under 4 mmol/l kan individer känna av symtom på lågt blodsocker.

Symtom på lågt blodsocker som kan visa sig på olika sätt från person till person beroende av ålder och övrigt allmäntillstånd, märks vanligtvis genom att du:

Lite för lågt blodsocker
  • Känner extrem hunger
  • Har koncentrationssvårigheter
  • Känner dig illamående
  • Har svettningar
  • Känner dig skakig och svag
  • Har huvudvärk
  • Känner dig förvirrad
  • Har snabb puls och ökad hjärtfrekvens

Det kan hända för personer med diabetes, som vill sänka sin höga glukosnivå, att nivån istället faller till för låga nivåer. Lågt blodsockervärde kan även uppstå när du inte har ätit någon mat under en viss tid. Även vissa mediciner eller specifika medicinska tillstånd kan ge upphov till detta. Individer upplever symtom på olika sätt och vid olika blodsockernivåer. Risken ökar speciellt mycket om du av någon orsak inte kan följa dina normala rutiner.

Andra faktorer som ökar risken för hypoglykemi eller lågt blodsocker är bland annat försenade eller uteblivna måltider, viktminskning, hög fysisk aktivitet, felaktiga insulindoser, anorexi eller alkoholkonsumtion.

Diabetes och lågt blodsocker

Diabetes är en metabolisk störning där bukspottkörteln inte producerar tillräckligt med insulin. Vid typ 1 diabetes kan kroppen inte producera insulin. Vid typ 2 diabetes produceras insulin, men kroppen kan inte ta upp den på ett effektivt sätt. I båda fallen byggs insulin upp i blodomloppet och orsakar skador på blodkärlen och de inre organen. Diabetiker använder diet, motion och mediciner för att kontrollera sina blodsockernivåer. Som ett resultat kan blodsockernivån sjunka för lågt, vilket då kan orsaka hypoglykemi.

Symtom

Individer som har diagnostiserats med diabetes lär sig att noga övervaka sina blodsockernivåer. När blodsockret sjunker under normala nivåer lär de sig att känna igen tecknen såsom yrsel eller illamående. Diabetiker använder ofta en glukosmätare tillsammans med testremsor för att visa om lågt blodsocker är orsaken till deras symtom. De kan sedan vidta åtgärder för att höja sitt blodsocker till ett normalt intervall.

Att höja lågt blodsocker

För att höja ett lågt blodsocker till en mer normal nivå rekommenderar vårdpersonal att konsumera något av följande, eller liknande, sockerrika livsmedel: fruktjuice, honung, sylt, gelé, saft, mjölk, godis, russin, glukostabletter eller druvsockertabletter.

Vid de låga nivåer av blodsocker som nu beskrivs, så kan det ofta räcka med att äta en vanlig måltid. Om du är diabetiker och ofta har lågt blodsocker, prata med din läkare om att eventuellt byta till annan medicin. Om du inte är diabetiker, justera din kost och ät regelbundet. För att vara på den säkra sidan, konsultera alltid läkare om du har symtom för att få en mer utförlig kontroll av ditt tillstånd, och därmed kan ni utesluta andra sjukdomar som kan orsaka problemen.

Om du får ännu lägre blodsocker kan du riskera att klassificeras och hamna inom kategorin mycket lågt blodsocker, även känt som hypoglykemi. Du kan om den klassificeringen här.

Om du vill läsa mer om vad du kan göra för åt att du har lågt blodsocker, se 1177.