Är ditt blodsocker 7,4 mmol/l?

Blodsocker 7,4 mmol/l - är det bra eller dåligt?

Vi hjälper dig att tolka dina värden. Blodsockervärdet 7,4 mmol/l kan även skrivas med internationella mått i mg/dl. Motsvarande värde för 7,4 mmol/l är 133 mg/dl.

Ditt blodsocker är: För högt - hyperglykemi

För att förändra din blodsockernivå till en normal nivå måste du sänka ditt blodsocker med 1,8 mmol/l till 5,6 mmol/l.

Många faktorer kan dock påverka din blodsockernivå. Även om ditt blodsocker är för lågt eller för högt, så kan värdet vara bra vid fasta, efter maten eller efter att du tränat. För en mer noggrann klassificering, välj tillfälle för mätningen nedan:


Högt blodsocker (hyperglykemi)

Klassificeringen högt blodsocker (hyperglykemi), ligger mellan klassificeringarna lite högt blodsocker och mycket högt blodsocker (extrem hyperglykemi). Om ditt blodsocker ökar ännu mer kan du riskera att få extrem hyperglykemi, vilket är ett mycket allvarligt tillstånd.

Du kan läsa mer ditt tillstånd hyperglykemi här.


Kolla ett annat värde

Blodsocker: mmol/l

Påverka ditt blodsocker

Mätning och behandling

Alla klassificeringar av blodsocker