Är ditt blodsocker 6,7 mmol/l?

Blodsocker 6,7 mmol/l - är det bra eller dåligt?

Vi hjälper dig att tolka dina värden. Blodsockervärdet 6,7 mmol/l kan även skrivas med internationella mått i mg/dl. Motsvarande värde för 6,7 mmol/l är 121 mg/dl.

Ditt blodsocker är: Lite för högt

För att förändra din blodsockernivå till en normal nivå måste du sänka ditt blodsocker med 1,1 mmol/l till 5,6 mmol/l.

Många faktorer kan dock påverka din blodsockernivå. Även om ditt blodsocker är för lågt eller för högt, så kan värdet vara bra vid fasta, efter maten eller efter att du tränat. För en mer noggrann klassificering, välj tillfälle för mätningen nedan:


Lite för högt blodsocker

Klassificeringen lite för högt blodsocker, ligger mellan klassificeringarna normalt och högt blodsocker (hyperglykemi). Om ditt blodsocker ökar ännu mer kan du riskera att få hyperglykemi, vilket är ett allvarligt tillstånd med för högt blodsocker.

Du kan läsa mer om ditt tillstånd 'lite högt blodsocker' här.


Kolla ett annat värde

Blodsocker: mmol/l

Påverka ditt blodsocker

Mätning och behandling

Alla klassificeringar av blodsocker