Är ditt blodsocker 5,2 mmol/l?

Blodsocker 5,2 mmol/l - är det bra eller dåligt?

Vi hjälper dig att tolka dina värden. Blodsockervärdet 5,2 mmol/l kan även skrivas med internationella mått i mg/dl. Motsvarande värde för 5,2 mmol/l är 94 mg/dl.

Ditt blodsocker är: Normalt

Många faktorer kan dock påverka din blodsockernivå. Även om ditt blodsocker är för lågt eller för högt, så kan värdet vara bra vid fasta, efter maten eller efter att du tränat. För en mer noggrann klassificering, välj tillfälle för mätningen nedan:


Normalt blodsocker

Ditt blodsocker ligger på en normal nivå! Se till att hålla det på den nivån så att du inte riskerar att få för lågt eller för högt blodsockervärde i framtiden.

Du kan läsa mer om att ha en normal blodsockernivå här.


Kolla ett annat värde

Blodsocker: mmol/l

Påverka ditt blodsocker

Mätning och behandling

Alla klassificeringar av blodsocker