Är ditt blodsocker 4,2 mmol/l?

Blodsocker 4,2 mmol/l - är det bra eller dåligt?

Vi hjälper dig att tolka dina värden. Blodsockervärdet 4,2 mmol/l kan även skrivas med internationella mått i mg/dl. Motsvarande värde för 4,2 mmol/l är 76 mg/dl.

Ditt blodsocker är: Lite för lågt

För att förändra din blodsockernivå till en normal nivå måste du öka ditt blodsocker med 0,3 mmol/l till 4,5 mmol/l.

Många faktorer kan dock påverka din blodsockernivå. Även om ditt blodsocker är för lågt eller för högt, så kan värdet vara bra vid fasta, efter maten eller efter att du tränat. För en mer noggrann klassificering, välj tillfälle för mätningen nedan:


Lite för lågt blodsocker

Klassificeringen lite för lågt blodsocker, ligger mellan klassificeringarna hypoglykemi och normalt. Om ditt blodsocker sjunker ännu mer kan du riskera att få hypoglykemi, vilket är ett allvarligt tillstånd med för lågt blodsocker.

Du kan läsa mer om ditt tillstånd 'lite lågt blodsocker' här.


Kolla ett annat värde

Blodsocker: mmol/l

Påverka ditt blodsocker

Mätning och behandling

Alla klassificeringar av blodsocker