Är ditt blodsocker 11,2 mmol/l?

Blodsocker 11,2 mmol/l - är det bra eller dåligt?

Vi hjälper dig att tolka dina värden. Blodsockervärdet 11,2 mmol/l kan även skrivas med internationella mått i mg/dl. Motsvarande värde för 11,2 mmol/l är 202 mg/dl.

För att förändra din blodsockernivå till en normal nivå måste du sänka ditt blodsocker med 5,6 mmol/l till 5,6 mmol/l.

Många faktorer kan dock påverka din blodsockernivå. Även om ditt blodsocker är för lågt eller för högt, så kan värdet vara bra vid fasta, efter maten eller efter att du tränat. För en mer noggrann klassificering, välj tillfälle för mätningen nedan:


Mycket högt blodsocker (extrem hyperglykemi)

Klassificeringen extrem hyperglykemi, är den högsta klassificering av blodsockernivån. Det är ett allvarligt tillstånd där blodsockret är alldeles för högt.

Du kan läsa mer tillståndet här.


Kolla ett annat värde

Blodsocker: mmol/l

Påverka ditt blodsocker

Mätning och behandling

Alla klassificeringar av blodsocker