Är ditt blodsocker 1,4 mmol/l?

Blodsocker 1,4 mmol/l - är det bra eller dåligt?

Vi hjälper dig att tolka dina värden. Blodsockervärdet 1,4 mmol/l kan även skrivas med internationella mått i mg/dl. Motsvarande värde för 1,4 mmol/l är 25 mg/dl.

Ditt blodsocker är: Mycket lågt - hypoglykemi

För att förändra din blodsockernivå till en normal nivå måste du öka ditt blodsocker med 3,1 mmol/l till 4,5 mmol/l. Du bör överväga att äta någonting sött och på så sätt öka blodsockernivån.

Många faktorer kan dock påverka din blodsockernivå. Även om ditt blodsocker är för lågt eller för högt, så kan värdet vara bra vid fasta, efter maten eller efter att du tränat. För en mer noggrann klassificering, välj tillfälle för mätningen nedan:


Hypoglykemi

Hypoglykemi, även känt som lågt blodsocker, är ett allvarligt tillstånd där blodsockernivån i kroppen är för låg.

Du kan läsa mer om tillståndet här.


Kolla ett annat värde

Blodsocker: mmol/l

Påverka ditt blodsocker

Mätning och behandling

Alla klassificeringar av blodsocker